Ingemar Martinssons Båtbyggeri

Priser

Jag håller alltid låga priser, men de varierar beroende på teakpriset.

Nu har jag samma priser till dig som slutkund som jag tidigare haft till mina återförsäljare!

För aktuella priser, ring 070-6260309 eller skicka email ingemar@martinssons-batbyggeri.se!