Ingemar Martinssons Båtbyggeri

Produkter

Jag har ett begränsat antal Ryds 23 akterluckor i lager samt

5 stycken rorkultar till Maxi och Albin båtar. Priset för rorkultarna är 1150 kr styck.

Kontakta mig på 070-626 03 09 för mer information.

Jag har upphört med tillverkning av bänksatser och säljer numera endast Golden Teak.

Martin Hallgren har övertagit alla mina mallar och kan nås nedan:

Martin Hallgren
Tel: 070-315 25 35
Mail: martin@mhmarine.se